Hier vind je de instellingen van alle SpamGereedschappen die je in MailWasher kunt gebruiken:

 

Witte lijst

Een lijst met E-mail adressen die je vertrouwt; bijvoorbeeld van vrienden en bekenden. Berichten die afkomstig zijn van afzenders op deze lijst krijgen een extra positieve waarde in de spamwaardering, waardoor deze minder snel als spam zullen worden gekenmerkt.

 

Zwarte lijst

Een lijst met E-mail adressen van bekende spammers; bijvoorbeeld van bedrijven die niet reageren op je verzoek om de verzending van nieuwsbrieven te staken of je van de mailing- lijst af te halen. Berichten die afkomstig zijn van afzenders op deze lijst krijgen een extra negatieve waarde in de spamwaardering, waardoor deze eerder als spam zullen worden gekenmerkt.

 

Filters

Met behulp van filters kun je zelf regels vastleggen die MailWasher gebruikt bij de bepaling of iets als spam, neutraal of goed moet worden gekenmerkt. Je kunt filteren op bepaalde woorden in het hele bericht, maar ook op onderdelen daarvan zoals de berichtkop, het onderwerp, de afzender, de geadreseerde, CC, enzovoort.

 

Externe zwarte lijsten

MailWasher kan gebruik maken van externe zwarte lijsten op basis van het "Domain Name System". Deze lijsten, die ook wel worden aangeduid als "DNSBL (DNS Blacklist)" of "Real Time Blackholes (RBL's)", bevatten IP-adressen van (mail)servers die in het verleden gebruikt zijn om spam (en soms ook virussen) te versturen.

 

FirstAlert!

In FirstAlert!, de eigen externe database van FireTrust, worden bekende spamberichten opgeslagen. Deze spamberichten worden bij elkaar gesprokkeld uit allerlei bronnen, zoals spamrapporteringen en "lok- E-mail adressen". Tijdens de E-mailcontrole wordt de tekst van berichten door MailWasher vergeleken met de berichten in deze database. Op grond van deze vergelijking krijgt elk bericht een bepaalde waardering, die meetelt bij de uiteindelijke bepaling of het hier spam betreft.

 

ZelfLerend Filter

Mailwasher kan gebruik maken van Bayesiaanse filters. Bayesiaanse filters 'leren' van mailberichten die eerder door de gebruiker zijn beoordeeld als spam of goed. Na een korte leerperiode ontstaat zo een volledig uniek, op de individuele gebruiker toegesneden filter. In de praktijk werkt dat beter dan het gebruik van een vaste lijst met steekwoorden.

 

SpamWaardering

Spamwaardering wordt gebruikt om te bepalen of een E-mail al dan niet spam is. Ieder spamgereedschap krijgt een positieve of negative waarde die door de gebruiker is in te stellen. Uit de waarden die deze gereedschappen aan een bericht toekennen wordt een totaalscore berekend die bepaalt of dit bericht als spam, goed, of neutraal moet worden geclassificeerd. Je kunt MailWasher zo instellen dat berichten waarvan de totaalscore een bepaalde negatieve waarde overschrijdt, automatisch gewist worden.

 

Spam Rapporteren

De meeste externe zwarte lijsten, maar ook sommige andere instanties, kennen een mogelijkheid om spam te rapporteren; "aangifte te doen" als het ware. Via MailWasher is het doen van zo'n "aangifte" erg eenvoudig.


Op vrijblijvende basis vertaald uit het engels door Racker, met dank aan Peter V en Tony K. Deze vertaling dient uitsluitend ter ondersteuning; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Klik hier voor de originele engelse tekst.