MailWasher houdt automatisch een logboek bij, waarin handelingen en gebeurtenissen die zouden kunnen helpen bij fout- opsporing en het oplossen van problemen worden opgeslagen.

 

Als je Help>>Log Protocol aanvinkt, wordt een nog uitgebreider logboek bijgehouden.

 

Het logboek bestaat uit diverse bestanden; je kunt deze logbestanden terugvinden via Help>>Persoonlijke bestanden >>(klik op de LOGS- map).

 

Als zich onverhoopt een probleem heeft voorgedaan waardoor MailWasher is vastgelopen, zal het programma je bij de eerstvolgende (her-)start vragen om het probleem bij Firetrust te mogen melden. Wanneer je met deze melding akkoord gaat worden ook de logbestanden, waarin de gebeurtenissen tijdens de crash zijn vastgelegd, meegezonden.

 

Logbestanden worden, gesorteerd op datum, opgeslagen in submappen.

 

In deze submappen vind je de volgende bestanden:

 

MWPapi.log – Bevat informatie betreffende de gebruikers- interface (MailWasherPro.exe) en de wisselwerking van dit programma met de "engine" (zie het hoofdstuk over technische informatie).

MWPapp_FirstAlert.log – Bevat informatie over FirstAlert

MWPapp_MWPapp.log – Hierin worden de handelingen door, en andere informatie vanuit de "engine" (MailWasherProApp.exe) vastgelegd.

MWPapp_<account>.log – Een eigen logbestand voor Ieder account in MailWasher.

 

Als Protocol Logging is aangevinkt, kunnen -per account- de volgende bestanden worden gegenereerd:

MWPapp_POP3_<account>.log – Specifieke POP3 protocol data in relatie tot een account

MWPapp_IMAP_<account>.log – Specifieke IMAP protocol data in relatie tot een account

MWPapp_SMTP_<account>.log – Specifieke SMTP protocol data in relatie tot een account

 

Als MailWasher vastloopt, wordt automatisch het bestand errors.log gegenereerd.


Op vrijblijvende basis vertaald uit het engels door Racker, met dank aan Peter V en Tony K. Deze vertaling dient uitsluitend ter ondersteuning; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Klik hier voor de originele engelse tekst.