Opwaarderen ("upgraden") vanaf MailWasher Pro 6.x gaat meestal volkomen probleemloos, maar je moet wel rekening houden met een paar zaken:

 

1.De licentiesleutel van het voorgaande programma, MailWasher Pro 6.x, is niet geldig voor MailWasherPro. Mailwasher Pro 6 blijft overigens gewoon werken, al zal dat programma, op wat onderhoudswerkzaamheden na, niet meer worden vernieuwd.
2.MailWasherPro draait niet onder Windows 98, Me of 2000; het programma heeft minimaal Windows XP, Vista of 7 nodig.
3.Al je contacten, de meeste instellingen en je E-mail accounts worden geïmporteerd.
4.Je filters worden niet geïmporteerd. Helaas zul je die opnieuw moeten definiëren, omdat de manier waarop filters werken in MailWasherPro totaal verschilt van eerdere versies.
5.'Process Mail' is nu 'Was Mail'
6.Spam gereedschappen hebben nu een 'gewogen' invloed bij het herkennen van spam; bij de beslissing of een bericht al dan niet spam is, worden alle spamgereedschappen tezamen 'meegewogen'.
7.Gebruikersbestanden worden nu bijgehouden in een aparte database en niet meer, zoals bij eerdere versies, in tekstbestanden en het Windows register. Andere instellingen, zoals de verschillende taalbestanden staan nu in XML. Al deze bestanden zijn te bereiken via Help>>Persoonlijke bestanden of Help>>Algemene bestanden.
8.De standaard licentie van MailWasherPro omvat een abonnnement op het gebruikersrecht voor één of meer jaren. Na afloop van de abonnementsperiode zul je een nieuwe licentie moeten kopen als je het programma wilt blijven gebruiken. Je kunt ook een "levenslange" licentie aanschaffen.

Op vrijblijvende basis vertaald uit het engels door Racker, met dank aan Peter V en Tony K. Deze vertaling dient uitsluitend ter ondersteuning; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Klik hier voor de originele engelse tekst.