In dit scherm zie je zes hoofdopties:

 

Programma opties

Taal: In het uitrolmenu kun je een andere taal kiezen. Let op: na een keuze wordt MailWasher onmiddellijk in de nieuwe taal weergegeven.

Lettertype: Verander desgewenst het lettertype dat in MailWasher wordt gebruikt.

Start MailWasher als Windows start: Start Mailwasher altijd gelijk nadat Windows (opnieuw) wordt opgestart; bij deze keuze zal geen opstart animatie ("splash screen") worden weergegeven.

 

Minimaliseren:

 

  Minimaliseer MailWasher met [X]: Als dit keuzevak is aangevinkt, wordt MailWasher niet afgesloten als je op de afsluitknop [X] klikt, maar blijft geminimaliseerd actief in de taakbalk of in het systeemvak.
  Minimaliseer MailWasher zodra het mail programma wordt gestart: Als dit keuzevak is aangevinkt, wordt MailWasher geminimaliseerd zodra het mailprogramma handmatig, of automatisch (na het "mail wassen") via MailWasher wordt opgestart.
  Start MailWasher geminimaliseerd: MailWasher altijd geminimaliseerd opstarten, in de taakbalk of het systeemvak.
  Minimaliseer naar: Hier kun je instellen of MailWasher wordt geminimaliseerd naar het systeemvak of naar de taakbalk.

 

Wijzig MailWasher sneltoets: Wijzig de toetsencombinatie ("sneltoets") waarmee MailWasher wordt geminimaliseerd of gemaximaliseerd.

 

1.    Klik in het vak waar je de huidige toetsencombinatie ziet.
2.    Druk de de toetsen die je als 'sneltoets' wilt gaan gebruiken gelijktijdig in.
3.    Klik op [SLA OP] om 'jouw' sneltoets vast te leggen en te kunnen gebruiken.

 

   Tip: Gebruik een combinatie van drie verschillende toetsen; minder kan verwarring veroorzaken en meer is wat lastig in het dagelijks gebruik....

 

 

Email controle

Controleer Email bij start MailWasher: Als deze keuze is aangevinkt, zullen de standaard accounts automatisch worden gecontroleerd zodra Mailwasher wordt gestart.

Toon tekstballon bij nieuwe mail: Bij deze keuze verschijnt er een tekstballon in het systeemvak als er nieuwe mail is ontvangen.

Speel geluid bij nieuwe Email: Laat een geluidssignaal horen als er nieuwe Email is.

Controleer de Email iedere X minuten: Als deze keuze is aangevinkt, zal Mailwasher de standaard accounts periodiek blijven controleren. Vanaf het moment dat je een account dat niet in de standaard mailcontrole is opgenomen handmatig controleert, wordt ook dit account telkens "meegenomen" bij de standaard controle, net zo lang tot er geen berichten uit dit account meer in de berichtenlijst staan.

Controleer geen Email tussen: Vink aan, als je een dagelijkse periode wilt instellen waarbinnen geen automatische Email- controles plaatsvinden. Gebruik de 24 uurs tijdsnotatie [uu mm]

SpamControle Versneller: Stel het aantal regels in dat Mailwasher van iedere Email moet laden.

 

   LET OP: als FirstAlert! is ingesteld, is het minimum aantal regels 80 en is 200 optimaal.
   Ten hoogste het hier ingestelde aantal regels wordt in de prullenbak opgeslagen. De herstelfunctie (mail terughalen uit de prullenbak) werkt dus niet/niet goed voor E-mails die groter zijn dan het hier ingestelde aantal regels.

 

AccountControle Versneller: Stel het maximum aantal accounts dat MailWasher gelijktijdig kan controleren in. De instelling "ALLES" levert bij meerdere accounts snellere resultaten op, maar kan de kans op fouten vergroten als veel van die accounts op de zelfde mail-server staan.

 

 

 

Meldingen

Pictogram bij ontvangst nieuwe mail: Kies welk pictogram moet knipperen bij ontvangst nieuwe Email.

Toon tekstballon bij ontvangst nieuwe mail: Optie om een tekstballon te tonen bij ontvangst nieuwe Email.

Geluid bij ontvangst nieuwe mail: Als deze optie is aangevinkt, laat MailWasher een geluidssignaal horen als er nieuwe mail is. Klik op de BLADER knop als je op je harde schijf naar een ander geluidsbestand (in .WAV vorm) wilt zoeken.

Geef geen melding als Email spam is: Wanneer deze optie is aangevink wordt de optische en/of geluidsmelding uitsluitend gegeven als er nieuwe goede mail is.

Speel geluid bij een fout: Laat het standaard Windows geluid horen als zich een fout voordoet wanneer deze keuze is aangevinkt.

 

 

 

E-mail wassen

Minimaliseer MailWasher na mail wassen: Minimaliseer het programma nadat het wassen van de E-mail voltooid is.

E-mail programma: Selecteer je E-mail programma uit de lijst. Indien het gewenste programma niet wordt weergegeven kun je de bladerfunctie gebruiken om een ander programma te kiezen. Er is ook een optie om webmailprogramma's zoals Gmail of Hotmail te openen.

Start E-mailprogramma na het wassen van de E-mail: Start het eerder aangegeven E-mailprogramma na het wassen van alle E-mail.

Gebruik neutraal E-mail pictogram: Standaard geeft MailWasher het pictogram van je E-mail programma weer, maar als je deze keuze aanvinkt wordt er in plaats daarvan een ander, neutraal pictogram gebruikt.

 

 

 

Prestaties

Op oudere éénprocessor- computers kan MailWasher soms erg langzaam draaien. Het wijzigen van deze instellingen kan de werking versnellen door het uitschakelen van een aantal "toeters en bellen".

 

 

 

Updates

Zoek automatisch naar updates: Als deze optie is aangevinkt, controleert MailWasher automatisch of er een nieuwere versie van Mailwasher beschikbaar is. De standaard interval van twee dagen kun je desgewenst wijzigen.

Download naar: De locatie op je harde schijf waar de nieuwere versie zal worden opgeslagen en waarvandaan het installatieproces gestart zal worden.


Op vrijblijvende basis vertaald uit het engels door Racker, met dank aan Peter V en Tony K. Deze vertaling dient uitsluitend ter ondersteuning; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Klik hier voor de originele engelse tekst.