In de meeste E-mail programma's kun je regels gebruiken. Als een E-mail voldoet aan deze regels wordt het bericht dan bijvoorbeeld verplaatst naar een bepaalde map of direkt gewist.

 

Binnen MailWasherPro kun je gebruik maken van één of meer Eigen Filters. Een eigen filter is in feite een combinatie van een aantal regels, waarmee wordt gecontroleerd of in een E-mail (of in een bepaald onderdeel daarvan) bepaalde woorden of combinaties van woorden voorkomen.

 

Voor ieder Eigen Filter kun je zelf de regels samenstellen en bepalen of dit filter kijkt naar het onderwerp, de berichttekst, velden zoals van, aan of ontvangen de header, Return-Path (het antwoord adres) of naar het hele bericht.

 

Ook kun je per filter aangeven welke (positieve of negatieve) waarde wordt toegekend aan een bericht dat aan één of meer regels uit het filter voldoet. Bij een negatieve waarde zal een bericht eerder als spam worden beschouwd en bij een positieve waarde juist eerder als goed.

 

De totaalscore van alle spamgereedschappen bepaalt tenslotte of een bericht wordt geclassificeerd als spam, neutraal of goed.

 

Als een bericht voldoet aan één of meer filters, wordt dit getoond in de berichtentabel.

 

Je kunt voor ieder filter zelf de kleur bepalen die daarbij gebruikt wordt.

 

 

 

Een eigen filter samenstellen:

 

   Ga naar Instellingen>>SpamGereedschap>>Eigen Filter
   Klik op [Voeg filter toe], typ de naam van je filter; bepaal de kleur en het lettertype waarmee het filter eventueel in de berichtentabel wordt getoond.
   Kies het filter type: Spam, Goed of Neutraal.
   Bepaal door het klikken op [een of meer] of je wilt dat een bericht moet voldoen aan [alle] regels die je gaat toevoegen, of aan één [een of meer] daarvan.
   Klik op [voeg regel toe] voor een standaard regel, of klik op het [v] teken rechts naast die knop, als je een taalregel of Spamgereedschap regel wilt maken.
   Bepaal naar welk deel van een E-mail de regel moet "kijken": bijvoorbeeld het [hele bericht] of alleen naar het [onderwerp].
   Kies de conditie: [Bevat], [Bevat niet] of [is]
   Bepaal het type regel: [Platte tekst] of een zgn. reguliere expressie:[RegEx]

 

 

Platte tekst- regels

Platte tekst- regels zijn het makkelijkst te schrijven, maar je kunt er ook gemakkelijk onbedoelde resultaten mee bereiken. Als je bijvoorbeeld filtert op het woord sex, zal deze regel ook woorden als "sextant" of "Sexbierum" vinden. Met zogenaamde RegEx regels (zie hieronder) kun je veel preciezer de voorwaarden bepalen, waaronder een E-mail wel of niet als spam, goed of neutraal moet worden beschouwd.

 

 

RegEx regels

Een reguliere expressie (afgekort tot “regexp”, “regex” of RE) is een manier om patronen te beschrijven waarmee een computer tekst kan herkennen. Er bestaat hiervoor een formele syntaxis, die grotendeels gestandaardiseerd is. (Bron: Wikipedia; kijk op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reguliere_expressie voor verdere uitleg).

 

RegEx regels zijn lastig te schrijven, maar bieden een veel grotere flexibiliteit dan platte tekst- regels. Een regel die "kijkt" of een E-mail adres correct is, ziet er bijvoorbeeld zo uit: ^([0-9a-zA-Z]([-.\\w]*[0-9a-zA-Z])*@(([0-9a-zA-Z])+([-\\w]*[0-9a-zA-Z])*\\.)+[a-zA-Z]{2,9})$

MailWasher gebruikt de "regular expression engine" van http://www.regexlab.com/en/deelx/.

 

 

Een paar eenvoudige voorbeelden van regels, gebaseerd op reguliere expressies, vind je hieronder:

  [Vv]iagra|VIAGRA vindt het woord Viagra in diverse variaties: hoofd- of kleine letters aan het begien of het hele woord in hoofdletters.

  [Rr]eplica.*([Rr]olex|modellen|tassen|horloge) vindt de woorden Rolex en Replica, zowel geschreven met een hoofdletter als met een kleine letter aan het begin én de combinatie van deze woorden met   "modellen", "tassen" en "horloge". Het "pipe" symbool, oftewel de vertikale balk: | vormt een scheiding tussen de diverse woorden. Daarmee kun je in één regel op meerdere woorden filteren, wat uiteraard veel sneller en efficienter gaat dan wanneer je een regel of filter zou moeten opzetten voor ieder individueel woord.

 

Taal- regel

Als je kiest voor een taal- regel, kun je vervolgens in een lijst kiezen uit een aantal talen waarop gefilterd moet worden.

 

 

SpamGereedschap- regel

Met een SpamGereedschap- regel kun je verfijnen wat er moet gebeuren met mail van afzenders die op je zwarte of witte lijst staan. Als je bijvoorbeelt wilt dat mail van afzenders op je zwarte lijst altijd automatisch gewist wordt kun je dat aangeven in een Eigen Filter, via de keuze die je maakt onder actie op het tabblad [waardering van dit filter] .

 

Met de [voeg regel toe] knop kun je binnen één filter diverse regels combineren.

 

Waardering van dit filter

Via het tabblad [waardering van dit filter] kun je tenslotte bepalen hoe zwaar je filter meetelt bij het beoordelen van je E-mail en welke actie er moet worden ondernomen als een bericht aan alle, of enkele regels binnen dit filter voldoet.

 

 

Hoe kan ik zien welke filters hebben meegeteld?

Dat kun je het beste zien, door een E-mail te selecteren en dan in de zijbalk Spamgereedschap op LIJST te klikken.


Op vrijblijvende basis vertaald uit het engels door Racker, met dank aan Peter V en Tony K. Deze vertaling dient uitsluitend ter ondersteuning; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Klik hier voor de originele engelse tekst.