Mailwasher kan gebruik maken van Bayesiaanse filters. Bayesiaanse filters "leren" van mailberichten die eerder door de gebruiker zijn beoordeeld.

 

In het "postvak in" van MailWasher zie je, in de kolom "beoordeling", een "duim omhoog" en een "duim omlaag" pictogram. Door te klikken op een "duim omhoog" pictogram vertel je MailWasher dat de inhoud van het geselecteerde bericht als "goed" moet worden beschouwd; klik je op het "duim omlaag" pictogram, dan weet MailWasher dat je het bijbehorende bericht als "spam" beschouwt. Tweemaal op hetzelfde pictogram klikken, betekent dat je het bericht als neutraal, of onbeslist beoordeelt.

 

Als de kolom "beoordeling" niet getoond wordt, klik dan met de RECHTER muisknop op één van de titels van een andere kolom en vink "beoordeling" aan in het overzicht.

 

MailWasher houdt bij, welke "interessante" woorden er in de door jou beoordeelde berichten voorkomen en ook, welke conclusie jij daaraan hebt verbonden. Na een korte leerperiode wordt met deze gegevens een volledig uniek, op de individuele gebruiker toegesneden, filter opgebouwd. Hoe meer je berichten je hebt beoordeeld, des te accurater dit filter werkt.

 

In de praktijk werkt dit zelflerende systeem beter dan het gebruik van vaste een lijst met steekwoorden. Zo'n lijst is niet alleen gemakkelijk te omzeilen, maar zou ook tot onterechte spammeldingen kunnen leiden. Voorbeeld: Woorden als 'winnen'of 'verliezen' in een mailbericht, zullen voor de meeste mensen duiden op spam. Voor iemand die bij de Staatsloterij werkt echter...

 

Via instellingen>>SpamGereedschap>>ZelfLerend Filter kun je de werking van dit filter op diverse punten bijstellen, maar leest eerst het hoofdstuk " Over Bayesiaanse Technieken" , verderop in deze HELP pagina's.


Op vrijblijvende basis vertaald uit het engels door Racker, met dank aan Peter V en Tony K. Deze vertaling dient uitsluitend ter ondersteuning; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Klik hier voor de originele engelse tekst.