Spamwaardering wordt gebruikt om te bepalen of een E-mail al dan niet spam is. Ieder spamgereedschap krijgt een positieve of negative waarde die door de gebruiker is in te stellen. Uit de waarden die deze gereedschappen aan een bericht toekennen wordt een totaalscore berekend die bepaalt of dit bericht als spam, goed, of neutraal moet worden geclassificeerd.

 

 

De "goede"filters:

Witte lijst: lijst met vertrouwde E-mail- adresssen; standaard score +50

Filters: je kunt een "goed" filter definieren met een score tussen de +1 en +200

ZelfLerend Filter: MailWasher leert van je eerdere beoordeling van mailberichten en creëert zo een uniek, persoonlijk spamfilter dat aan een bericht waarvan de inhoud als "waarschijnlijk goed" wordt beoordeeld, automatisch een score van tusen de +1 en +200 toekent.

 

 

De "spam" filters:

Zwarte lijst: Een lijst met verdachte E-mail- adressen domeinen; standaard score -50

Filters: je kunt een "spam" filter definieren met een score tussen de -1 en -200

Externe zwarte lijsten: externe lijsten met bekende spambronnen; standaard score -50

FirstAlert!: Een lijst met bekende spamberichten die woerdt bijgehouden op de servers van Firetrust; standaard score -80

ZelfLerend Filter: MailWasher leert van je eerdere beoordeling van mailberichten en creëert zo een uniek, persoonlijk spamfilter dat aan een bericht waarvan de inhoud als "misschien spam" wordt beoordeeld, automatisch een score van tusen de -1 en -200 toekent.

 

Neutraal of onbeslist: E-mails met een score tussen de -50 en +50

 

Zijbalk spamgereedschap:

 

   In de beknopte weergave, toont de zijbalk SpamGereedschap een overzicht van de waardering die de diverse spamgereedschappen aan je E-mail hebben toegekend.
   In de uitgebreide weergave kun je daarnaast ook de meeste instellingen van de spamgereedschappen aanpassen.
   Vanuit de uitgebreide weergave kun je de beknopte weergave oproepen, door achtereenvolgens op Evaluatie en daarna bovenaan in de zijbalk op de << tekentjes te klikken.
   In de uitgebreide weergave kun je aan de "meter" onderin de totaalscore van het geselecteerde bericht bekijken.

 

Wis automatisch

Je kunt MailWasher zo instellen dat berichten waarvan de totaalscore een bepaalde negatieve drempelwaarde overschrijdt, automatisch gewist worden. Let op:het instellen van een te klein negatief getal (dus een "te hoge" waarde: de waarde " - 100" is immers hoger dan de waarde "- 200") kan ervoor zorgen, dat ook "goede" mail automatisch gewist zal worden!

 

 

 

 


Op vrijblijvende basis vertaald uit het engels door Racker, met dank aan Peter V en Tony K. Deze vertaling dient uitsluitend ter ondersteuning; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Klik hier voor de originele engelse tekst.